2019.05.18

Otwarcie wystawy "Kolory Prawosławia. Cypr - Polska" na Cyprze

 
Jakub Oniszczuk 17 maja, w Muzeum Bizantyjskim w Nikozji, w Centrum Kultury Fundacji Arcybiskupa Makariosa III, miało miejsce otwarcie wystawy "Kolory Prawosławia. Cypr - Polska".

Wernisaż został zorganizowany przez serwis www.orthphoto.net, przy współpracy z Cypryjskim Stowarzyszeniem Fotografów i Muzeum Bizantyjskim w Nikozji.

Wystawa składa się z 90 plansz, równo podzielonych między dwa kraje. Łącznie znalazło się na nich około 200 zdjęć. Część cypryjska została opracowana na podstawie konkursu przeprowadzonego w 2018 roku, w ramach przygotowań do wydania przez Wydawnictwo Prawosławnej Metropolii Warszawskiej albumu "Kolory Prawosławia. Cypr". Polska część wystawy stanowi natomiast uzupełniony materiał z "Kolory Prawosławia. Polska".

Wystawa powstała z błogosławieństwa Chryzostoma II, arcybiskupa Cypru, oraz metropolity warszawskiego i całej Polski, Sawy.

Wystawa ma na celu promowanie autentycznego Prawosławia, uchwyconego na zdjęciach przez zdolnych fotografów, pokazanie ważnych z religijnego punktu widzenia miejsc na Cyprze i w Polsce oraz ma służyć zacieśnieniu współpracy pomiędzy obiema Lokalnymi Cerkwiami.

Wernisaż rozpoczął się od występu zespołu amatorskiego "Kaladniki" z Polski, złożonego z grupy przyjaciół monasteru w Wojnowie, oraz Bizantyjskiego Chóru Arcybiskupstwa Cypru.

Jako delegat lokalnej Cerkwi, na otwarciu wystawy obecny był biskup Karpasji, Krzysztof.

Posłanie metropolity Sawy do uczestników wernisażu odczytał natomiast Jarosław Charkiewicz:
Wystawa ta jest kolejnym dowodem wspaniale rozwijających się relacji między Cerkwią prawosławną w Polsce i Cypryjską Cerkwią Prawosławną. Świadczy ona o tym, że Cerkiew nie posiada granic, że jet Ona miejscem i przestrzenią, która ludzi jednoczy w głoszeniu Królestwa Boże na ziemi oraz prowadzi ich ku zbawieniu i życiu wiecznemu. [...]

Koordynator serwisu orthphoto.net, Aleksander Wasyluk, w swoim przemówieniu skierował natomiast słowa podziękowania do wszystkich zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności do Konstantinosa Charalambousa, Christodulosa Hadzichristodulu, zwierzchników obu Cerkwi, oraz sponsorów wydarzenia.

Na zakończenie wernisażu zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu z 2018 roku.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających Muzeum Bizantyjskie do 12 czerwca.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

więcej zdjęć: https://wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=2339