2017.10.28

Aleksander Wasyluk Laureatem Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego!

 
Adrian Kazimiruk Poznaliśmy laureatów dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za sezon artystyczny 2016/2017

Spośród piętnastu nominowanych, komisja ds. przyznawania nagrody wybrała siedem osób – to artyści, pedagodzy i animatorzy kultury szczególnie zasłużeni dla naszego regionu w dziedzinie artystycznej i kulturalnej. Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2016/2017 odbyła się 25 października br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Kultury. W uroczystościach wzięli udział artyści, dyrektorzy podlaskich placówek kultury, przedstawiciele samorządu. Nagrody wręczali Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Wicemarszałek Maciej Żywno.

- Już po raz osiemnasty podlaski świat kultury spotyka się na uroczystej gali wręczania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – mówił marszałek Jerzy Leszczyński otwierając uroczystość – Dzisiaj mamy zaszczyt uhonorować ludzi, których praca, pasja i twórczość promuje nasz region w kraju i poza jego granicami, a to pięknie służy rozwojowi naszej małej ojczyzny.

- W ciągu osiemnastu lat nagrodziliśmy już 76 osób szczególnie zasłużonych dla kultury Województwa Podlaskiego - dodał.

Kapituła nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego spośród piętnastu nominowanych, wybrała siedmiu laureatów. To sopranistka, kameralistka, organizatorka wydarzeń artystycznych, pedagogowi wokalistyki Marlena Borowska – uhonorowana za 25 lat pracy na rzecz rozwoju sztuki muzycznej w województwie podlaskim, a nade wszystko w Suwałkach. Za całokształt dokonań artystycznych marszałkowską nagrodę otrzymał artysta plastyk, scenograf Teatru Lalki i Aktora Przemysław Filip Karwowski.

Aktorka Białostockiego Teatru Lalek Barbara Muszyńska – Piecka została uhonorowana za 50 lat pracy artystycznej. Za 35 lat pracy badawczej archeologicznej oraz za niezwykłe efekty tych badań zwłaszcza w okolicy Brańska, Tykocina i Białegostoku nagrodę marszałka otrzymała starszy Kustosz Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego Urszula Stankiewicz. Uhonorowani zostali również pedagog i „kustosz lokalnej pamięci” Tadeusz Szereszewski za całokształt dokonań w dziedzinie wychowania i edukacji patriotycznej, zachowanie pamięci historycznej wśród dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, poeta białoruski , tłumacz, publicysta Wiktor Szwed – za całokształt dokonań twórczych, a także Aleksander Wasyluk – animator kultury- za działalność na rzecz promocji Prawosławia w kraju i za granicą, szczególnie za promocję wydarzenia „Kolory Prawosławia. Polska” w ponad 50 miejscach w piętnastu krajach świata.

Laureaci zgodnie podkreślali, że nagroda jest ogromnym wyróżnieniem i daje motywację do pracy i dla tych, którzy od wielu lat tworzą i dla tych, którzy są na początku działalności artystycznej.

92- letni poeta Wiktor Szwed, złożył wyrazy podziękowania pięknym białorusko-polskim wierszem.
- To dla mnie wielki zaszczyt i choć pewnie jestem u kresu tej życiowej drogi, ta nagroda daje mi ogromną radość i motywuje do ciągłej pracy – dodał wzruszony.
 
Radości nie ukrywał Aleksander Wasyluk.
- Dziękują za to wyróżnienie, które dla osoby będącej na początku działalności kulturalnej jest szalenie ważne.

 
Wicemarszałek Maciej Żywno dziękując laureatom podkreślał, że „ludzie, którzy mają tak bogatą pasję, umiejętności i talent są wielkim bogactwem naszego regionu”.
Dziękował nie tylko laureatom, ale również osobom i instytucjom zgłaszającym kandydatów do Nagrody Marszałka

 
- To dzięki nim i dzięki szanownej Kapitule nagrody możemy przyczynić się do promowania wspaniałego dorobku ludzi kultury

Warto dodać, że Gala została uświetniona znakomitym występem sopranistki Marleny Borowskiej. Ponieważ jedną z laureatek jest znakomita aktorka BTL nie mogło zabraknąć akcentów lalkowych- na scenie zatańczyła świetlista marionetka animowana przez Matusza Tymurę. Natomiast dzieciaki z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku zaśpiewały piosenkę w języku białoruskim autorstwa Wikotra Szweda „My pierwszoklasiści .

Wideo z wydarzenia

Tekst za: www.wrotapodlasia.pl
Fot. Tomasz Grześ