2017.06.04

Wystawa w Kaliningradzie

 
ks. Marek Wawreniuk
W dniu 29 maja br. otwarto kolejną zagraniczną wystawę fotograficzną „Kolory Prawosławia. Polska”. Wernisaż zorganizowano w Bibliotece Miejskiej im. Czechowa w Kaliningradzie (Rosja). Pomysłodawcami przedsięwzięcia po stronie rosyjskiej był ks. Igor Ilińskij, dziekan dekanatu Przymorskiego Diecezji Kaliningradskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a po stronie polskiej Parafia św. Jana Teologa w Białymstoku. Wystawa nie mogłaby się odbyć bez akceptacji Prezesa Stowarzyszenia OrthNet Aleksandra Wasyluka i pozwolenia na wykorzystanie zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej www.orthphoto.net

Organizatorami wystawy na miejscu byli: Administracja Miasta Kaliningradu, Prawosławna Diecezja Kaliningradzka Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Kaliningradzki Oddział Organizacji Światowego Rosyjskiego Narodowego Soboru oraz Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie.

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli: Dagmara Luković konsul RP w Kaliningradzie, Marina Yadova naczelnik Departamentu Kultury Administracji Miasta Kaliningradu, Lubow Yuldasova zastępca kierownika Departamentu Edukacji Administracji Miasta Kaliningradu, ks. Igor Ilinskij przedstawiciel Diecezji Kaliningradskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, ks. prot. Marek Wawreniuk proboszcz Parafii św. Jana Teologa w Białymstoku oraz grupa pielgrzymów z Polski przebywająca w tym czasie w Obwodzie Kaliningradzkim z opiekunem duchownym ks. prot. Adamem Dzienisiukiem i organizatorem wyjazdu Ireną Treszczotko.

Podczas otwarcia wystawy głos zabierali kolejno przedstawiciele Administracji Miasta Kaliningradu, Konsulatu RP w Kaliningradzie oraz pomysłodawcy przedsięwzięcia. Ks. prot. Marek Wawreniuk w swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia idei organizacji wystawy. Nade wszystko Dziekanowi Dekanatu Przymorskiego ks. Igorowi Ilińskiemu za osobiste zaangażowanie i doprowadzenie dzieła do końca.

Po uroczystym otwarciu wystawy odbył się krótki koncert muzyki cerkiewnej. Wystąpił kameralny chór cerkwi Narodzenia NMP w Kaliningradzie pod dyrekcją Natalii Ogeenko.