2015.11.03

Wernisaż w Addis Abebie w Etiopii

 
Piotr Makal 14 października w stolicy Etiopii Addis Abebie miał miejsce wernisaż najbardziej znanej wystawy o polskim prawosławiu – „Kolory Prawosławia. Polska". Wystawę pod honorowym patronatem JE Metropolity Sawy zorganizowała polska ambasada w Etiopii.

Wernisaż otworzył ambasador RP w Etiopii Jacek Jankowski. W swoim wystąpieniu podkreślił ważność wzajemnych kontaktów między krajami, a także to, że wystawa łamie stereotyp Polski jako kraju jednolitego wyznaniowo. Następnie głos zabrał abuna Jakub - biskup Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tewahedo* (Orientalna Cerkiew Etiopska), który podziękował metropolicie Sawie za błogosławieństwo na zorganizowanie wystawy oraz możliwość zobaczenia prawosławia w Polsce. O wymianie turystycznej i ekonomicznej między Polską a Etiopią mówił przedstawiciel etiopskiego ministerstwa turystyki. Na zakończenie, pomysłodawca wystawy Aleksander Wasyluk podziękował wszystkim za przybycie, a ambasadorowi i sponsorom za nieocenioną pomoc w realizacji pierwszej wystawy w Afryce.

Uroczystemu otwarciu towarzyszyły występy chórów: polskiego pod dyr. o. kpt. Łukasza Goduna oraz etiopskiego. Chóry zaprezentowały muzykę typową dla tradycji swoich Cerkwi. Koncert spotkał się z żywym zainteresowaniem. W wernisażu uczestniczyło ponad 250 osób, w tym przedstawiciele Cerkwi etiopskiej, rządu oraz korpusów dyplomatycznych innych krajów. Obecni byli także przedstawiciele naszej Cerkwi i władz polskich. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego reprezentował o. płk Aleksy Andrejuk, a Urząd Miejski w Białymstoku - doradca Prezydenta Białegostoku Marek Masalski.

Zorganizowanie wystawy nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania ambasadora Jacka Jankowskiego i jego żony, a także finansowego wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sponsorów: firm Airon Green Energy Turbines, Pronar oraz Unibep i Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.