2013.09.13

Ukraina: otwarcie wystawy „Kolory Prawosławia. Polska”

 
Winnicki wernisaż rozpoczął kolejny cykl prezentacji wystawy, która w najbliższych dniach zawita do Mołdawii, Rumunii, Bułgarii i Serbii. Wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Polska – Partnerstwo Wschodnie. Dialog na płaszczyźnie Prawosławia.” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Pierwszym punktem uroczystości był pokaz fotokastu, który w sposób esencjonalny przedstawił wybrane elementy charakterystyczne dla polskiego prawosławia. Po tym miały miejsce przemówienia dostojnych gości. Metropolita winnicki Symeon w swoim wystąpieniu nawiązał do wieloletnich, wręcz rodzinnych relacji łączących polską i ukraińską Cerkiew prawosławną. Wykazał się on także dużą wiedzą o prawosławiu w naszym kraju. Dowodem był sam fakt przybycia władyki na wernisaż mimo licznych obowiązków związanych z obchodami wspomnianych wcześniej jubileuszów. PAKP reprezentował, zaprzyjaźniony z ukraińskim hierarchą, arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Na uroczystość przybył również polski konsul okręgu winnickiego Krzysztof Świderek oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Następnie wystąpił młodzieżowy chór św. kpł. męcz. Bazylego Martysza pod dyrekcją ks. Łukasza Goduna. Chór wykonał polskie prawosławne utwory religijne i polskie pieśni patriotyczne i narodowe, co dodatkowo, dopełniając prezentację fotograficzną, za pomocą dźwięku przybliżyło zgromadzonym gościom polską Cerkiew.

Metropolicie Symeonowi koncert spodobał się tak, że na koniec sam dołączył się do śpiewu „Mnohaja leta” i „Sto lat”, a potem oprowadził przybyłych duchownych po wystawie, podając dodatkowe informacje o prezentowanych miejscach.

Wernisaż zakończył poczęstunek, w trakcie którego przybyli goście oglądali wystawę oraz słuchali pieśni ludowych w wykonaniu chóru z Polski. Otwarcie wystawy, mimo oficjalnego charakteru, przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze. Zachęci to z pewnością Ukraińców do lepszego poznania sąsiedniego kraju i polskiego Kościoła prawosławnego. Przyczynić się do tego mogą także rozdawane na wystawie foldery o Podlasiu i płyty CD z muzyką i fotokastem.

W godzinach wieczornych członkowie redakcji Orthphoto.net i Cerkiew.pl oraz chórzyści uczestniczący w wernisażu wzięli udział w całonocnym czuwaniu w katedrze Przemienienia Pańskiego w przeddzień dnia pamięci św. Symeona Stylity. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczyło siedmiu hierarchów, m.in. metropolita chmielnicki Antoni, metropolita winnicki Symeon i arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu są pod ogromnym wrażeniem gościnności i organizacji strony ukraińskiej. Wyrazy szczególnej wdzięczności należą się przede wszystkim metropolicie Symeonowi i sekretarzowi winnickiej diecezji diakonowi Władysławowi Demczenko wraz z rzecznikiem prasowym Bogdanem Bondarem.

Dominika Kovačević